mabas
05 آبان 1401 - 18:47

فعالیت ۸ واحد تولیدکننده بذور کشاورزی در استان همدان

همدان- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: تولید بذر استان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و در حال حاضر،  در استان تعداد ۸ واحد تولید کننده بذر فعالیت می‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهرام پرورش پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون در سطح استان همدان نزدیک به ۱۶ هزار تن انواع بذور کشت تأمین و تدارک شده است، گفت: از این میزان، بالغ بر ۱۳ هزار تن آن قابلیت استحصال دارد. خبرنگار مهربذورتأمینوی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۶ هزارتن بذر دیم و آبی در استان توزیع و ۷ هزار تن در انبارها ذخیره شده است، عنوان کرد: با توجه به اینکه پیش بینی شده پاییز خشکی در پیش رو داریم بدین ترتیب، باید با استفاده از بذور مناسب و بیمه محصولات بتوانیم نقش خود را در تأمین محصولات استراتژیکی چون کلزا، گندم و جو ایفا کنیم. هزارتندیمبذورتأمینکلزامعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید بذر استان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و در حال حاضر، در استان تعداد ۸ واحد تولید کننده بذر فعالیت می‌کنند. بذردر استان تعدادتولید کنندهبذرپرورش با اشاره به تأمین و تدارک کودهای شیمیایی در استان همدان گفت: از ابتدای سال تاکنون، بالغ بر ۷۲ هزار و ۵۲۷ تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه تهیه شده و بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۲۹ تن بین کشاورزان توزیع و ۲۸ هزار و ۱۹۸ تن نیز ذخیره شده است. تأمینازازتهفسفاتهپتاسه۲۸ هزار و ۱۹۸
منبع: مهر
شناسه خبر: 806569