mabas
10 مرداد 1401 - 18:47

مرمت بازار تاریخی همدان در دست اجرا

همدان- رییس شورای اسلامی شهر همدان گفت: مرمت بازار تاریخی همدان در دست اجرا است. به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگریان دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در سالگرد تأسیس شورای ششم و حضور مردم شریف همدان پای صندوق‌های رأی بد نیست بدانیم که در این یکسال نمایندگان مردم تلاش بی شائبه‌ای داشته‌اند؛ به خدمات این شورا در یک سال اخیر پرداخت. خبرنگار مهرتأسیسرأیوی خاطرنشان کرد: شورای شهر در همدان بر مبنای شفاف سازی پیش رفته است به نوعی که مصوبات و صورت جلسات منعکس می‌شود و کمتر شهری، شفاف سازی را تا این حد انجام به انجام رسانده است. رئیس شورای اسلامی شهر همدان از پروژه‌های نیمه تمام در شهر همدان نام برد و افزود: با بازرسی‌های متعدد، هم اکنون پروژه تقاطع غیرهمسطح سردار همدانی و غدیر فعال هستند و امیدواریم هر چه زودتر به اتمام برسند. رئیسغیرهمسطحمسگریان خاطرنشان کرد: مرمت بازار تاریخی همدان نیز در دست اجرا است. وی در پایان به وضعیت طرح جامع شهری پرداخت و افزود: بررسی مدارک طرح جامع و تأیید طرح تفضیلی جامع شهری بر عهده شورای شهر است که در این زمینه ایراداتی گرفته شد و به اداره راه و شهرسازی استان همدان ارسال شدکه در حال حاضر، برای تصویب نهایی شورای شهر باید نظر دهد. تأییدبر عهدهشدکه
منبع: مهر
شناسه خبر: 513370